Silje Benedikte Stiftelsen

Om oss

Stiftelsens formålet er å sette fokus på overmedisinering og feilmedisinering i psykiatrien, samt å få mer åpenhet og samarbeid med pårørende i psykiatrien.
Det er dessverre alt for mange unge mennesker som får forskrevet antidepressiva i Norge. Den senere tid i media har de skrevet at det er 6000 unge mellom 15 og 19 år som for forskrevet antidepressiva. Mener at det er viktig å poengtere at media burde ha tatt med statistikker for unge mennesker helt opp til 25 år, da unge mennesker er fortsatt i utvikling til de er 25 år. Statistikken fra reseptregisteret viser følgende tall over forskrivning av antidepressiva i Norge i 2013: 5 år til 9 år: 50 personer, 10 år – 14 år: 591 personer, 15 år – 19 år: 5903 personer, 20 år – 24 år: 12 962 personer. Dette gir oss totalt 19 506 personer under 25 år som får forskrevet antidepressiva i Norge.

19 506 unge mennesker! All uavhengig forskning, både fra Norge, Sverige og Danmark (og resten av den vestlige verden forøvrig), viser at selvmordsrisikoen blant unge mennesker øker med opptil 70% ved bruk at antidepressiva. Dette er fakta og dette kan man ikke se bort fra! Fortsatt så står det på pakningsvedleggene til samtlige antidepressiva preparatene følgende «Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordstanker og/eller selvmords relatert adferd hos unge voksne under 25 år. Bør ikke gis til barn og unge under 25 år». (Med uavhengig forskning så mener jeg forskning som ikke er betalt eller har noen form for innblanding fra legemiddelindustrien).

Av disse 19 506 unge menneskene som i dag får forskrevet antidepressiva, så vil noen av disse unge menneskene ta sitt eget liv, all forskning, og erfaring tyder på det. Om det blir 10% eller 1%, eller bare ett menneske, så er det ett liv for mye. Selv har vi jobbet intenst med dette spørsmålet i snart 2 år, og mener selv vi har opparbeidet oss relativ god kompetanse rundt tema. Vår datter var selv et offer for denne «lykkepillen», og vi har med egne øyne sett hva dette gjør med et menneske. Vi sier ikke at alle som går på antidepressiva tar sitt eget liv, men dessverre så er det for mange som gjør det.

Vi er hverken leger eller psykologer, vi er bare et vanlig ektepar som har mistet det kjæreste vi har. Men erfaring, ut fra et brukerperspektiv, har vi jo fått med oss. Dessverre fikk vi oss en del ubehagelige overraskelser da vi i ettertid har fått innsyn i hennes journaler, særlig med tanke på medisinering, i forhold til bruk av annen behandling i form av terapi/mestring, i forhold til dels svært ukritisk utskrivning av resepter og kombinasjoner og mengder av disse medisinene, og i forhold til svært mangelfull oppfølging. I tillegg til at taushetsplikten i mange tilfeller bidro til å hemme verdifull hjelp. Dette MÅ endres.. Vi ønsker rettferdighet for vår datter, og for andre mennesker (og pårørende) som sliter psykisk. Kan vi bidra til å redde et medmenneske fra den samme skjebnen, så er det 100% verdt det.

Vi kan bare ikke sitte å se på at dette fortsetter, vi har ikke flere liv og miste.

Espen & Lise